Förtjänsttecken, bröder

Här finns förbundets förtjänsttecken. Klicka på bilden för att se en större bild.
Vid beställning ange artikelnumret som är det nummer som står sist på raden i fet stil.
ex FG

FB                        FS                  FG
Brons-FB_02  Silver-FS  Guld-FS-02

Förbundets Förtjänsttecken i brons, FB          225 kr
Förbundets Förtjänsttecken i silver, FS           260 kr
Förbundets Förtjänsttecken i guld, FG            280 kr

Skriv in din beställning under rubriken ”Beställning”.